Tisztelt bírók, esküdtek!

Én filozófus vagyok (szeretnék lenni). Az egyik példaképem Szókratész.

Ő Kr.e 399-ben Athénban a bíróság előtt elmondott egy tökéletes védőbeszédet. Akkor 70 éves volt. Én is tudnék egy jó védőbeszédet tartani, de nem teszem. Én is 70 éves vagyok.

Őt mégis halálra ítélték, ki kellett innia a méregpoharat. Engem is el fognak ítélni, de nekem csak egy keserű poharat kell kiinnom.

Őt azért ítélték el, mert „rossz” emberek társaságába került (pl. Alkibiadesz). Velem ugyanez történt (Herr Vogel, Dr. Berger).

Szókratész nem menekült el, mert azzal az athéni demokrácia alapjait vonta volna kétségbe, meg az arcát is elvesztette volna. Az én helyzetem csak hasonló, mert az osztrák államvallás dogmái hidegen hagynak, nem vagyok hívő, ateista vagyok, ami az államvallást illeti.

Ez alatt a hét alatt sokat tanultam:

A legfontosabb, hogy a §3a nagy és hatalmas és örök érvényű akar lenni. Nietzsche szerint szabadon, Ausztriában a régi Isten már nem létezik, de Istennek legyen hála, ahogy mondani szokták, nem maradtunk Isten nélkül, mert a §3a az új Isten.

Szókratészt formálisan istentelenséggel, istenkáromlással vádolták, a régi istenekkel kapcsolatban. Engem nem formálisan az új isten megsértésével vádolnak.

Az istenek áldozatot követelnek, azzal kegyessé lehet hangolni őket. Szókratész egy tyúkot áldoztatott (a halála után). Nekem egy nyilatkozatot kellett felolvasnom (a halálom előtt).

Az antik görögök úgy gondolták, hogy a történelem körbe forog. Egy szikrányi igazság lehet benne.

A másik példaképem Bötiusz, egy római patrícius, társadalmilag nagyon aktív. Én is az voltam. Őt 480 körül hazaárulás (összeesküvés) miatt kivégezték. Engem valami csoda folytán felmentettek.

Neki sokáig kellett a börtönben várnia a kivégzésre. Én csak a vádemelésre vártam évekig. Amíg a kivégzésére várt, jelentős műveket írt, a szabad akaratról, a személyes felelősségre mutatott rá a sors ellenére is. A filozófia vigasztalta. Engem is.

Én fatalista vagyok. Meg vagyok győződve arról, hogy akinek lógni kell, az nem fog vízbe fulladni, de valamikor egészen biztosan lógni fog. Akit el kell, hogy ítéljenek, azt el fogják ítélni. Úgy tűnik, nekem ez a sorsom.