1./ Thomas Girzick született …. osztrák állampolgár, családi állapot, foglalkozás, lakcím

2./ Dipl. Ing. Peter Karsay született …. osztrák / magyar állampolgár családi állapot, foglalkozás, lakcím

3./ Peter Hauer született …. osztrák állampolgár családi állapot, foglalkozás, lakcím

4./ Patrik Volz született …. osztrák állampolgár családi állapot, foglalkozás, lakcím

5./ Norbert Christely született …. osztrák állampolgár családi állapot, foglalkozás, lakcím

A fenti személyek Bécsben és más helyeken

 1. Az „Európai Akció” nevű szervezet kiépítését az által segítette elő és a tevékenységét azzal támogatta, hogy

(Az Európai Akció leírása egy beiktatott körmönfont körmondatban:
Egy főleg a Német Szövetségi Köztársaságban, a Svájci Államszövetségben és az Osztrák Köztársaságban, hosszabb időre tervezett, több, mint tíz személy részvételével fellépő, hierarchikusan strukturált szervezet, egy Európai Konferencia nevű vezető szervvel, az alárendelt országos-, területi- és támaszpontvezetőkkel, amelynek a célja:

A tagok nemzetiszocialista értelmű tevékenysége által, az Osztrák Köztársaság önállóságának és függetlenségének aláásása, amennyiben – legalább is hosszú távon – az Osztrák Köztársaság alkotmányon nyugvó demokratikus jogrendjének lebontására, egy „Birodalmi kormány” hatalomra juttatására, Ausztriának az újra alapítandó Nagy Német Birodalomba történő bevitelére törekszik, valamint a nyilvános nyugalom zavarása.)

 

 1. Thomas Girzick rettenetes bűntetteinek a felsorolása
 2. Ing. Peter Karsay (az eredetiben egy mondatba összefogva, de itt pontokba foglalva lefordítva)
 3. Az Európai Akció bécsi területi vezetőjének, Rudolf Vogel (úr) meghívására, részt vett 2014 június 13.-án Bécsben, a Bajones vendéglőben tartott találkozón az Európai Akció keleteurópai kibővítése céljából,
 4. Megígérte az Európai Akció aktivistáinak a jobboldali, szélsőséges szervezethez, a Magyar Nemzeti Arcvonal-hoz való közvetítést, para militáns kiképzés céljából,
 5. Az Európai Akció több oldalas reklámanyagát lefordított magyar nyelvre,

 

 

 1. 2014 július 8.-án Budapesten fordított egy verbuváló rendezvényen, amit Axel Schlimper (úr), az Európai Akció türingiai területi vezetője tartott egy keleteurópai út során,
 2. 2015 februárban részt vett az Európai Akció és a Magyar Nemzeti Arcvonal közös rendezvényén.
 • Peter Hauer rettenetes bűntetteinek a felsorolása
 1. Patrik Volz rettenetes bűntetteinek a felsorolása
 2. Norbert Christely rettenetes bűntetteinek a felsorolása

 

 1. Hazaárulást készítettek elő, - nem a BTK §244 1. Bekezdése alapján – és azáltal egy hazaáruló vállalkozás veszélyét lényegesen megnövelték, amennyiben Az Európai Akció nevű szervezet kiépítését azzal támogatták, hogy

(Az Európai Akció leírása egy beiktatott körmönfont körmondatban, a §244-nek megfelelően:
 hosszabb időre tervezett, több, mint tíz személy részvételével fellépő, hierarchikusan strukturált szervezet, egy Európai Határnap nevű vezető szervvel, az alárendelt országos-, területi- és támaszpontvezetőkkel, amelynek a célja:

erőszakkal, egy Önkéntes Európai Felszabadító Hadsereg fegyveres földalatti harcra való bevetésével (Aktaszám 156, lezáró jelentés 72. oldal), valamint a nép árulóinak nevezett politikusok ellen irányuló kommandóakciókkal (gyilkosságokkal) (Aktaszám 248, 29. oldal), az Osztrák Köztársaság önállóságának és függetlenségének aláásása, az alkotmány olyan változtatása amennyiben – legalább is hosszú távon – az Osztrák Köztársaság alkotmányon nyugvó demokratikus jogrendjének lebontására, egy „Birodalmi kormány” hatalomra juttatására, és Ausztriának az újra alapítandó Nagy Német Birodalomba történő bevitelére törekszik.)

 1. Thomas Girzick rettenetes bűntetteinek a felsorolása, ugyanazok, mint A)-nál
 2. Ing. Peter Karsay rettenetes bűntetteinek a felsorolása, ugyanazok, mint A)-nál
 • Peter Hauer rettenetes bűntetteinek a felsorolása, ugyanazok, mint A)-nál
 1. Patrik Volz rettenetes bűntetteinek a felsorolása, ugyanazok, mint A)-nál sorolása
 2. Norbert Christely rettenetes bűntetteinek a felsorolása, ugyanazok, mint A)-nál

 

Ezzel a vádlottak

Az A) váddal kapcsolatban elkövették a §3a Tilalmi törvény (Verbotsgesetz) szerinti bűntényt

A B) váddal kapcsolatban elkövették a BTK §244 2. bekezdés szerinti bűntényt

És ezért a BTK §28 1. bekezdés alkalmazásával a §3a Tilalmi törvény (Verbotsgesetz) szerint lesznek megbüntetve.

A BTK §19 alapján kérvényezik a lefoglalt tárgyak elkobozását.

 

A Bécsi Államügyészség kérvényezi:

1./          Tárgyalás lefolytatását a Bécsi Tartományi Bűnügyi Bíróságának esküdtszéke előtt

2./          A vádlottak idézését a tárgyalásra

3./          Tanuk kihallgatását

4./          A Büntető Perrendtartás §252 2. bekezdése alapján a bűnügyi rendőrség jelentéseit (Aktaszám 156, 188, 214, 243, 248, 250) és különösen az elektronikus adatforgalom kiértékelését, illetve telefon lehallgatások eredményét és a büntetés nyilvántartás vonatkozó adatait.

 

Indoklás

Az eljárás tárgyát képező szervezetet 2010 januárjában a svájci holokauszttagadó Bernhard SCHAUB (úr) meghívása alapján Svájcban, Schaffhausenben alapították, és 2010 júniusban egy úgynevezett alakuló munkaértekezleten számos alapító tag jelenlétében (a nevek felsorolása) Európai Akció nevet adták. Az alapító tagok nagyrészéről holokauszttagadásról ismert, illetve amiatt elítélt, revizionista mozgalmak vagy egyesületek tagjai.

A szervezet logójának nagyon részletes leírása.

A szervezet célja egy összeurópai szabadságmozgalom létrehozása, amely segítségével minden európai ember szabadságára és önrendelkezésére akar törekedni, amihez Németországban, Ausztriában, Svájcban és a szomszédos országokban támaszpontokat fognak kialakítani, amiket egész Európából „megbízható emberek” fognak vezetni. Az egyesületnek van egy profi honlapja
( www.europaesche-aktion.org ), ahol nem csak rendezvényeket, akciókat hoznak nyilvánosságra, hanem a központi program, az úgynevezett „7 Cél” is összefoglalva megtalálható:

1./          A szólásszabadság visszaállítása
Kinyilvánítják a célzott eljárást a „szájkosár törvények” ellen, mint a német nép-uszítás paragrafusok, vagy a tilalmi törvény Ausztriában, kapcsolva a követeléssel, hogy a ”holokauszt kutatást se filoszemita, se antiszemita reflexek ne befolyásolják”, továbbá hogy a holokauszt mint olyan ne legyen köztudott előfeltétel [axióma, dogma].

2./          Minden idegen csapat kivonása.
Különösen követelik az amerikaiak kivonását Európából és a többi nyugati szövetségesét Németországból a szovjetek 1990 utáni NDK-ból és Kelet-Európából való kivonása után, a következő megfogalmazásban: „egy külső és belső közigazgatás felépítése csak minden itt maradt megszálló csapat európai felségterületről való kivonása után lehetséges.”

3./          Az Európán kívüli bevándorlók hazatelepítése a következő megfogalmazásban: „a világ minden népének az érdekében az Európai Akció (a német szövegben az állítmány nem teljes) a természetes határok visszaállításáért és a az összekeveredett népek és etnikumok visszatelepítése az eredeti hazájukba.”

4./          Állami önrendelkezést az NSZK és Ausztria németjeinek.
Követelik „az idegen rendelkezés végét Ausztriában és a hozzá tartozó Ausztriában” (elírás az eredeti szövegben.) és kifejtik, hogy a Német Birodalom továbbra is fennáll és azt a követelést nyilvánítják ki, hogy „a német területen a birodalmi törvények alapján parlamenti választásokat tartsanak, ami lehetővé teszi egy birodalmi kormány létrehozását. … Az NSZK és Ausztria ideiglenes állapotának a leküzdésé és a meghatározott állapot létrejötte a német birodalom formájában rendezetten kell, hogy megtörténjen, a szövetségi köztársaság tisztségviselőit az esküjük értelmében tevékeny közreműködésre szólítják fel.”

5./          Egy Európai Esküszövetség létrehozása a szavakkal: „amilyen államok feletti módon a cionisták Európa népeinek háborút üzentek, olyan határokon túlmenő módon kell a felszabadító csapásnak is megtörténnie.”

6./          A pénzintézetek és médiák népi tulajdonba való átvezetése.

7./          A hagyományok újraélesztése, harc a dekadencia és a természet rombolása ellen.

 

[Ez a 7 cél köszönőviszonyban sincs a hivatkozott honlap nyitó oldalán található 7 céllal.]

 

A továbbiakban a honlapon kifejtik, hogy az Európai Akciónak a „7 célja a pragmatikus szellemi alapja az ő szándékuk szerinti rendnek Európában és a világon. Ez az élet minden területét átöleli, ahol a „kiválasztott” kisebbség, a cionizmus formájában a világ feletti diktatúrát akar építeni.” Továbbiakban olvasható még: „az Európai Akció nem akar ebben a rendszerben valamelyik parlamenti többséghez hasonlítani. … A mi törekvésünk egészen világosan és következetesen ennek a rendszernek a lebontására irányul.” A célok elérésére, mint eszközt felsorolják: „A mi módszerünk a politikai ellenállás, az ismeretterjesztés és felvilágosítás fázisa után, miután a mozgalom bizonyos ismeretségre tett szert. Ez alatt mindenféle erőszak mentes akciót értünk. … Ez azonban nem jelenti azt, hogy minden eshetőségre ne lennénk felkészülve. … Az európai embernek el kell gondolkoznia azon, hogy hogyan védekezhet, mert erősen kétséges, hogy komoly helyzetben a rendőrségre és katonaságra számítani lehet. Az Európai Akció minden esetre fel lesz készülve.” Az egyes tagokat felszólítjuk a 7 cél megvalósítása érdekében a következő módszerek alkalmazására, úgymint állandó jelenlét a világban, röplap akciók, beszédek tartása, vonuló tüntetések, hangszórós tüntetések, pártokba, a hivatalnoki karba, rendőrségbe, katonaságba való beépülés. A rendszernek való ártás politikai módszereiként felsorolja a „beteget jelenteni”, munkabeszüntetést, sztrájkot sztrájkőrséggel, az adófizetés, az adósság és díjak fizetésének visszautasítását, utak lezárását, épületek megszállását, stratégiai iparágak megbénítását, civil ellenállást a törvények ellen, a rendőrség és a jogszolgáltatási szervek támogatásának a megtagadását, nyilvános intézmények tudatos túlterhelését és mindenféle zavaró tevékenységet. Kiemelik, hogy „a harc minden fázisában törekedni kell politikai paralel struktúrák folyamatos kialakítására, amelyeknek a tisztségviselői a rendszer összeomlása után át tudják venni a politikai felelősséget. Az Európai Akció kiépítése tehát egyidejűleg előkészület a hatalom átvételére.”

Nem lefordított rész a következő tartalommal:

Az Európai Akció (tervezett) hierarchikus felépítése különösen Németországban, Ausztriában, Svájcban és Liechtensteinben, a feladatokkal és kompetenciákkal, utalással a működést leíró, szabályozó kézikönyvekre és leírásokra.

Az Európai Akcióban résztvevő, a megfelelő jelzőkkel illetett személyek felsorolása.

Két rendezvény ismertetése 2012-ből, ahol a minden vádlott által a 7 cél rendeltetését ismerve néhányan részt is vettek.

Csak részben lefordított rész a következő tartalommal:

Axel Schlimper (úr) 2014-es Kelet európai útjának ismertetése, amelynek célja tagok szerzése és főleg a fiatal tagok katonai jellegű kiképzésének az előmozdítása volt. Az út központi eseménye volt az a rendezvény, ami 2014 június 13.-án a Bajones nevű vendéglőben, Bécs, 19. ker. Billrothstr. 79 alatt került megtartásra. Ezen részt vett az összes vádlott. A szélsőségesen erőszakra hajló Axel Schlimper (úr) kapcsolatba került Dipl. Ing. Karsay Péterrel, aki hosszú évek óta személyes kapcsolatot tartott a militáns, szélsőjobboldali Magyar Nemzeti Arcvonallal, amelyik elméleti és gyakorlati katonai kiképzést ajánl és ad.

Itt egy lefordíthatatlan, szerkezetileg körmönfont alá, mellé rendelt rész következik, ami csak értelemszerűen adható vissza:

Ennek a kapcsolatnak egy konkrét lépésnek kellett volna lenni egy, az Európai Akció által meghirdetett „Önkéntes Európai Felszabadító Hadsereg, az ex gladio libertas” felépítésében. Ennek feladata lenne szükség esetén a politikai törekvések erőszakos keresztül vitele. A politikai cél a nem demokratikus módszerekkel elért hatalomátvétel, a politikai rendszer kicserélése, vagyis  az osztrák alkotmány erőszakos megváltoztatása.

Egy 2014. 11. 24.-i ausztriai rendezvény megemlítése. Nincs lefordítva.

Csak részben lefordított rész a következő tartalommal:

Az Európai Akció vádlottak által támogatott tevékenysége és erőszakra való készsége megmutatkozik dr. Hans Bergernek, az osztrák országos vezetőnek az e-mailjeiben. Idézet:  
„a rendszer, tehát népet eláruló politikusok 5. hadoszlopa csak három lehetőséget hagyott, hogy hatékonyan védekezzünk – kommandóakciók, - államcsíny, - katonai puccs! Amíg az áruló politikusok az erőszakkal nem szembesülnek, semmi sem fog megváltozni!”

[Ebből a mailből konstruáltak hazaárulás, puccskísérlet vádat! Ez a személyes véleményt tükröző e-mail az egyetlen bizonyíték az egész Európai Akció erőszakosságára.]

 

Patrik Volz-nak szentelt rész karaktergyilkossággal és a tevékenységének ismertetésével. Tartalmaz egy nem konkretizált utalást arra, hogy az „Önkéntes Európai Felszabadító Hadsereg, az ex gladio libertas” elindítására, megvalósítására Dip. Ing. Karsay lett felhívva.

 

Peter Hauer-nek szentelt rész karaktergyilkossággal és a tevékenységének ismertetésével.

Thomas Girzick-nek szentelt rész karaktergyilkossággal és a tevékenységének ismertetésével.

Karsay Péternek szentelt rész karaktergyilkossággal és a tevékenységének ismertetésével:

A vádlott Dipl. Ing. Karsay Péter 2010-ben csatlakozott az MNA-hoz, németül Magyar nemzeti Front, ami a tagjainak katonai jellegű kiképzését és felfegyverzését biztosított, és ott különböző kiképzést kapott, úgy mint közelharc, késsel, kézigránáttal való bánás, ami mellett a házában katonai jellegű felszerelést is lefoglaltak. Az Európai Akció céljainak megvalósítása érdekében, Rudolf Vogel (úr) kérésére és meghívására részt vett az Európai Akció tagjainak a gyűlésén a Bécs 19. kerületi Bajones vendéglőben, 2014 június 13.-án, hogy kapcsolatba kerüljön a rendezvényen szintén jelenlévő német állampolgár Axel Schlimper (úrral), az EA türingiai területi vezetőjével. A vádlott Karsay (úr) jelenlétének az volt a célja, hogy közvetítsen Ausztriában verbuvált aktivistákat a militáns, szélsőjobboldali MNA szervezethez, hogy ott, az MNA-nál katonai jellegű kiképzést kapjanak a fegyveres föld alatti harchoz az Európai Akció „7 céljának” értelmében, az osztrák demokratikus rendszer megdöntéséhez. Mindenesetre 2014. június 14.-e óta Dipl. Ing. Karsay Péter ehhez ideológiailag csatlakozott, és tudatosan támogatta az Európai Akciót a tervezett Kelet európai kibővítését konkrétan tagok verbuválásával, és azok katonai jellegű kiképzésével az MNA-nál. Ezeket az ausztriai elhatározásokat ténylegesen megvalósította az MNA egyik képviselőjével, Bujdosó Gyulával való kapcsolat felvételével, majd 2015 februárjában egy MNA és az EA képviselőinek a közös rendezvényére került sor, ahol abban az időben Bujdosó Gyula (úr) az Európai Akció képviselője volt, amire Dipl. Ing. Karsay Péter szervezte be. (Aktaszám 214, számtalan melléklet és függelék.) Karsay vádlott a magyarországi cselekedeteket is azoknak az Osztrák Köztársaságra való kihatásának a tudatában követte el.

 

Norbert Christely-nek szentelt rész karaktergyilkossággal és a tevékenységének ismertetésével.

 

Nincs lefordítva a jogilag egzakt megfogalmazás, hogy miért a §3a Tilalmi törvény (Verbotsgesetz) került alkalmazásra. Az osztrák joggyakorlat szerint ehhez a semmi is elég.

Jogilag egzakt megfogalmazás, hogy mikor kell a BTK §242 Hazaárulás és a §244 Hazaárulás előkészülete paragrafusokat alkalmazni. [Ezt nem fordítom le, mert a hazaárulás vádja még a bíróknak is annyira érthetetlen és légből kapott volt, hogy ezt a vonalat a tárgyaláson nem is követték, az esküdtek egyhangúlag felmentettek mindenkit ezügyben.]